Zona Omogena

_DSC7439

Zona omogena Cîmpani – Lunca – Roşia – Arieşeni

Această zonă omogena a fost formată în primul rând datorită cadrului natural deosebit prezent în cele patru comune, caracterizat prin arii naturale protejate şi prin elemente peisagistice specifice  (rezervaţii  speo-carstice).  De  asemenea,  un  punct  de  legatură  este  reprezentat  de obiceiurile şi tradiţiile  comune, identificate  în  comunităţile  comunelor  care  alcătuiesc  zona omogenă.

Zona omogenă a fost formată luând în considerare caracteristicile comune ale localităţilor din punct de vedere fizico-geografic (poziţionare  limitrofă), socio-economic şi al specificităţii activităţilor desfăşurate în zona respectivă (activitate meşteşugărească) etc.

a) Omogenitatea Cîmpani – Lunca

Comuna Lunca este situată în vestul Comunei Cîmpani, acestea fiind comune limitrofe. Importanţa formării acestei zone omogene ţine de specificul cultural-istoric şi de caracteristicile economice, care sunt strâns legate de ocupaţia agrar-meşteşugărească a locuitorilor, de caracterul silva-pastoral şi de poziţia în zonele de influenţă a trei oraşe:  Ştei, în primul  rând, Vaşcău   şi Nucet.

b) Omogenitatea Cîmpani – Arieşeni

Aceste două comune situate la limite de judeţ sunt unitare din punct de vedere al cadrului natural specific, datorită amplasării în Parcul Natural Apuseni. Cele două comune au pe teritoriul lor Arii Speciale  de  Conservare şi Arii  de  Protecţie  Specială  Avifaunistică,  precum şi zone naturale  protejate  de  interes  naţional şi monumente  ale  naturii.  Datorită  poziţiei  limitrofe   şi specificului natural deosebit, promovarea acestei zone reprezintă o oportunitate de dezvoltare a regiunii de sud a Parcului Natural Apuseni, cele două comune făcând parte din acelaşi areal de interes naţional.

c) Omogenitatea Cîmpani – Roşia

Cu  toate  că  cele  două  comune  nu  sunt  limitrofe,  putem  vorbi  în  acest  caz  de  o omogenitate  bazată  în  primul  rând  de  carstul  împădurit şi formele  de  relief  endocarstice   şi exocarstice. Cele două comune au pe teritoriul lor Arii Speciale de conservare, figurând în lista siturilor de importanţă  comunitară, făcând  parte, de asemenea şi din zone naturale protejate de interes naţional şi monumente ale naturii. Formarea acestei zone omogene, promovează în primul rând cadrul natural bine conservat. Datorită caracteristicilor  naturale specifice prezente în zona Cîmpani-Roşia,  pe  viitor  există  posibilitatea  dezvoltării  ecoturismului,  turismului  speologic organizat, turismul de aventură, etc., promovarea zonei conducând la o dezvoltare economică, cu efecte directe şi asupra populaţiei rurale din zonă.

De asemenea cultura şi modul de viaţă tradiţional al locuitorilor din Comuna Roşia, se identifică în caracteristicile  cultural tradiţionale specifice comunei Cîmpani. În urma analizei   şi cercetării  realizate  pe  teren,  înaintea  definirii  zonei  omogene,  comuna  Roşia,  a  fost  aleasă deoarece păstreaza şi azi vii tradiţiile şi obiceiurile specifice acestui areal geografic (ţesutul  la război, cazane specifice de fiert pălinca, etc).