Despre

_DSC7350

Comuna Cîmpani este situată în depresiunea Beiuşului, de-a lungul ,,Văii Băiţei”, afluent al Crişului Negru. Comuna are în componenţă 5 ( cinci) sate: Cîmpani (aflat în centru, care îi dă numele), Fînaţe, Sighiştel, Hîrseşti şi Valea de Sus, cu o populaţie totală de 2427 de locuitori (recensământ 2011). Ultimul sat menţionat a fost inclus comunei noastre în 1968, când s-a făcut organizarea administrativ teritorială a României. Toate satele componente sunt de tip adunat, gospodăriile fiind unele lângă altele, urmând cursul unui râu sau drum. Satele Cîmpani şi Fînaţe sunt străbătute de DN 75 care face legătura între reşedinţa judeţului, oraşul Oradea şi oraşele Alba Iulia şi Cîmpeni (judeţul Alba).

Satul Cîmpani se afla Ia poalele Munţilor Apuseni, mărginit Ia est cu depresiunea Nucetului, Ia nord cu Dealurile Sighiştelului, Ia vest cu platoul Lunca Vaşcăului şi Ia sud cu Dealurile Sârbeştiului. Este străbătut de drumul naţional DN 75, care face legătura între Oradea şi Alba lulia, comuna fiind Ia doar 89 kilometri de Oradea.

Partea de sud-est a Judeţului Bihor, în care se află Comuna Cîmpani este recunoscută ca fiind o zonă etnofolclorică de interes naţional ajungând să se distingă prin specificul folcloric, prin mărturii  patrimoniale  personalizate  (port popular,  ceramică,  piese de  lemn  cu destinaţie casnică, etc.), prin arhitectura caselor şi configuraţia gospodăriilor, decoraţia interioară specifică şi  prin componenta  etnică.  În această  zonă  s-a  păstrat  până în  zilele  noastre  conceptul  unei gospodării tradiţionale cu casa aşezata cu faţa la uliţă şi paralelă cu aceasta (niciodată retrasă în interior, din cauza terenului insuficient), iar grajdul şi şura aşezate  perpendicular  pe casă (mai târziu paralele cu aceasta), mai în spate.

Specificul  cultural-istoric  al  zonei  se  datorează  situării  în  acest  areal  geografic  la confluenţa a două mari civilizaţii, Răsăriteană şi Occidentala, care de-a lungul mileniilor I şi II au  marcat  destinul  politic,  religios,  economic,  social şi cultural  al  societăţii  europene.  De asemenea, acestă zonă este recunoscută pentru manifestări de tip târguri, zilele localităţii, diverse manifestări tematice, precum şi pentru festivaluri şi evenimente,  în marea lor majoritate de factură locală, dorind să se promoveze şi să se păstreze astfel tradiţia şi cultura locală. Zona etnofolclorică identificată pe teritorul şi în vecinatatea Comunei Cîmpani este de interes national, deoarece prin această combinaţie specifică între patrimoniul natural, diversitatea geografică  şi etnografică, are  şanse de a se dezvolta ca o destinaţie turistică importantă pentru zona de nord­ vest a României.